E174

E174

E174

E174

E174
E174

E174

E174


TRUNG hiếu làm đầu sao lãng quên
ĐOÀN ta anh dũng súng vang rền
MỘT đi quyết thề không sợ hãi
BẢY ngàn ngày , trận chiến không tên

TƯ riêng cũng chỉ để một bên
ANH dũng hy sinh vì tổ quốc
HÙNG cường đất nước trọn niềm tinNguyễn Văn Phú-C22E174
27/7/2016 - nhớ về đồng đội một thời máu lửa cùng E174

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop