Giới thiệu - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG

Giới thiệu - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG

Giới thiệu - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG

Giới thiệu - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG

Giới thiệu - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG
Giới thiệu - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG

Giới thiệu

Giới thiệu

Ngày đăng: 16:21 21-07-2016
Giới thiệu

Lịch sử trung đoàn

Ngày đăng: 14:25 19-07-2016
Trung đoàn 174 (Trung đoàn Cao-Bắc-Lạng) được thành lập ngày 19/8/1949 tại xã Đức Long, huyện Hòa An (Cao Bằng) với quân số 5.500 người, gồm lực lượng bộ binh tinh nhuệ của 3 trung đoàn

TRUNG ĐOÀN E 174- SƯ 316

Ngày đăng: 14:27 19-07-2016
Những năm qua công tác phát triển, chăm lo, bồi dưỡng đảng viên ở Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316) đã có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với những đảng viên thuộc con em đồng bào dân...

TRUNG ĐOÀN E 174 TÂY NINH

Ngày đăng: 17:58 21-07-2016
Trung đoàn 174 - Bộ CHQS tỉnh: Sẵn sàng cho tân binh có được “cuộc sống mới” tốt nhất
backtop