Hoạt động hội - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG

Hoạt động hội - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG

Hoạt động hội - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG

Hoạt động hội - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG

Hoạt động hội - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG
Hoạt động hội - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG

Hoạt động hội

DỰ THẢO- QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Ngày đăng: 10:29 02-04-2018
DỰ THẢO QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG ( Ban hành kèm theo quyết định số: ……/2018/QĐ-CCB.E174 ngày .... tháng 4 năm 2018) CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: 1.1. Quy chế này quy...

CƠ CẤU TỔ CHỨC BLLCCB E 174

Ngày đăng: 16:53 21-07-2016
CƠ CẤU TỔ CHỨC BLLCCB E 174

Quy chế CCB E 174

Ngày đăng: 09:15 20-07-2016
Quy chế CCB E 174

CCB E174 thăm viếng nghĩa trang nhân ngày 27/7

Ngày đăng: 16:44 27-07-2016
CCB E174 thăm viếng nghĩa trang nhân ngày 27/7

Kết luận về sữa chữa nâng cấp đồn biên phòng long khốt

Ngày đăng: 16:48 27-07-2016
Kết luận về sữa chữa nâng cấp đồn biên phòng long khốt

DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ WEBSITE CCB E174

Ngày đăng: 12:52 07-08-2016
DỰ THẢO QUY CHẾ : QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỰU CHIẾN BINH TRUNG ĐOÀN 174 ( ĐOÀN CAO- BẮC-LẠNG)

HOP MẶT NGÀY TRUYỀN THỐNG 67 NĂM THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN 19/8/1949 - 19/8/2016

Ngày đăng: 14:20 14-08-2016
HOP MẶT NGÀY TRUYỀN THỐNG 67 NĂM THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN 19/8/1949 - 19/8/2016
Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop