CCB E174 thăm viếng nghĩa trang nhân ngày 27/7

CCB E174 thăm viếng nghĩa trang nhân ngày 27/7

CCB E174 thăm viếng nghĩa trang nhân ngày 27/7

CCB E174 thăm viếng nghĩa trang nhân ngày 27/7

CCB E174 thăm viếng nghĩa trang nhân ngày 27/7
CCB E174 thăm viếng nghĩa trang nhân ngày 27/7

CCB E174 thăm viếng nghĩa trang nhân ngày 27/7

CCB E174 thăm viếng nghĩa trang  nhân ngày 27/7

 

Hình ảnh nghĩa trang liệt sỹ.

Hình ảnh thắp hương các anh hùng liệt sỹ

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop