Hỏi đáp - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG

Hỏi đáp - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG

Hỏi đáp - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG

Hỏi đáp - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG

Hỏi đáp - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG
Hỏi đáp - CỰU CHIẾN BINH E 174 - ĐOÀN CAO BẮC LẠNG

Hỏi đáp

Tìm 14 liệt sĩ C7.D2.E174

Cháu muốn tìm liệt sĩ Bùi Văn Thức, sinh năm 1945. Quê quán. Xã Hợp Kim, Kim Bôi, Hòa Bình. Cấp bậc: Thượng sỹ. Chức vụ: Tiểu đội trưởng. Đơn vị: Đại đội 7 tiểu đoàn 2 trung đoàn 174 sư đoàn 5 Nhập ngũ:...
Gửi hỏi: Bùi Thanh Đàn

Trả lời

Nhắn tìm đồng đội

Liệt sỹ: Phạm Đức Việt Sinh năm:1947 Quê quán: An Đồng- Đông Giang- Đông Quan- Thái Bình Nhập ngũ : 4-1968 Đơn vị : e335 Hi sinh: 14-1-1970 tại mặt trận phía tây Đến nay chưa rõ phần mộ liệt sỹ tại ...
Gửi hỏi: Lê Thị Chi

Trả lời

Nhắn tìm đồng đội

Liệt sỹ: Phạm Đức Việt Sinh năm:1947 Quê quán: An Đồng- Đông Giang- Đông Quan- Thái Bình Nhập ngũ : 4-1968 Đơn vị : e335 Hi sinh: 14-1-1970 tại mặt trận phía tây Đến nay chưa rõ phần mộ liệt sỹ tại ...
Gửi hỏi: Lê Thị Chi

Trả lời

Câu hỏi thứ 1

Câu hỏi thứ 1
Gửi hỏi: Nguyễn Thanh Tâm

Trả lời

Câu trả lời

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop