MỜI HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG SƯ ĐOÀN 5 BỘ BINH

MỜI HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG SƯ ĐOÀN 5 BỘ BINH

MỜI HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG SƯ ĐOÀN 5 BỘ BINH

MỜI HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG SƯ ĐOÀN 5 BỘ BINH

MỜI HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG SƯ ĐOÀN 5 BỘ BINH
MỜI HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG SƯ ĐOÀN 5 BỘ BINH

MỜI HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG SƯ ĐOÀN 5 BỘ BINH

Sư đoàn 5 bộ binh kí nh mới các đồng chí cựu chiến bình đến dự  họp mặt truyền thống sư đoàn vào lúc 9 giờ sáng thứ bẩy ngảy 17/11/2018 tại Nhà văn hóa quân khu 7 số 3 Phạm Văn Hai- Phường 1, Quận Tân Bình. 

 

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop