Thông báo công tác phòng chống dich covid 19

Thông báo công tác phòng chống dich covid 19

Thông báo công tác phòng chống dich covid 19

Thông báo công tác phòng chống dich covid 19

Thông báo công tác phòng chống dich covid 19
Thông báo công tác phòng chống dich covid 19

Thông báo công tác phòng chống dich covid 19

Thông báo công tác phòng chống dich covid 19
Do tình hình dịch bệnh có diễn biến khó lường. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ và ban phòng chống dich covid 19 trung ương. Ban liên lạc cựu chiến binh e174 yêu cầu các đ/c cưu chiến binh phát huy truyền thống quân đội. Nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của nhà nước về phòng chống dịch bệnh. hạn chế lây lan bệnh. khi không thực sự có việc cần thiết không nên ra đường. đồng thời vận động gia đình, người thân quen.  cùng chung tay phòng dịch bênh covid 19. Mang khẩu trang, khi tiếp xúc người với người phải tuân thủ khoảng cách 2m. thông tụ tập đông người ngoài công sở, cơ quan, nhà máy... không tổ chức các lễ hội. họp mặt. hoản tổ chức  lễ cưới hỏi. .... Chúc cá cựu chiến binh luôn khỏa mạnh, hạnh phúc và cuộc sống bình an.
TM. Ban LLCCB E174
admin.

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop