Liệt sỹ Phạm Hồng sơn sinh 1962 ( Bình Đức Châu Thành Tiền Giang) nhập ngũ 1982 hy sinh 17/4/1984 an nghỉu tại nghĩa trang LS Tình Ti2e62n Giang - ghi sai năm hy sinh là 2084

Liệt sỹ Phạm Hồng sơn sinh 1962 ( Bình Đức Châu Thành Tiền Giang) nhập ngũ 1982 hy sinh 17/4/1984 an nghỉu tại nghĩa trang LS Tình Ti2e62n Giang - ghi sai năm hy sinh là 2084

Liệt sỹ Phạm Hồng sơn sinh 1962 ( Bình Đức Châu Thành Tiền Giang) nhập ngũ 1982 hy sinh 17/4/1984 an nghỉu tại nghĩa trang LS Tình Ti2e62n Giang - ghi sai năm hy sinh là 2084

Liệt sỹ Phạm Hồng sơn sinh 1962 ( Bình Đức Châu Thành Tiền Giang) nhập ngũ 1982 hy sinh 17/4/1984 an nghỉu tại nghĩa trang LS Tình Ti2e62n Giang - ghi sai năm hy sinh là 2084

Liệt sỹ Phạm Hồng sơn sinh 1962 ( Bình Đức Châu Thành Tiền Giang) nhập ngũ 1982 hy sinh 17/4/1984 an nghỉu tại nghĩa trang LS Tình Ti2e62n Giang - ghi sai năm hy sinh là 2084
Liệt sỹ Phạm Hồng sơn sinh 1962 ( Bình Đức Châu Thành Tiền Giang) nhập ngũ 1982 hy sinh 17/4/1984 an nghỉu tại nghĩa trang LS Tình Ti2e62n Giang - ghi sai năm hy sinh là 2084

Liệt sỹ Phạm Hồng sơn sinh 1962 ( Bình Đức Châu Thành Tiền Giang) nhập ngũ 1982 hy sinh 17

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop