TIM LIỆT SỸ: BÙI MINH HOẠT

TIM LIỆT SỸ: BÙI MINH HOẠT

TIM LIỆT SỸ: BÙI MINH HOẠT

TIM LIỆT SỸ: BÙI MINH HOẠT

TIM LIỆT SỸ: BÙI MINH HOẠT
TIM LIỆT SỸ: BÙI MINH HOẠT

TIM LIỆT SỸ: BÙI MINH HOẠT

Tìm liệt sỹ Bùi Minh Hoạt, Sinh 1945, Quê quán: Phùng, Đan Phượng, Hà sơn Bình ( tỉnh cũ)- Nay thuộc về Hà Nội.

Cha: Bùi Văn Hồ, Mẹ: Bùi Thị Mai. Nhập ngũ: 6/1963, Hy sinh 19/5/1969. Nơi hy sinh Miền đông nam bộ, 

Các thông tin khác : Giấy Báo tử, bức thư của liệt sỹ Hoạt gửi về gia đình ngày 24/6/1967, ghi đơn vị hòm thư: 443910KP và 44318BK.

Đồng đội nào có thông tin xin gửi về địa chỉ mail: cuuchienbinhe174@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp với gia đình cháu: Nguyễn Hồng Hạnh -0912559960

xin cảm ơn và mong nhận được thông tin

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop