TIM MỘ LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN SINH HY SINH 1983, THUỘC K10D6E174F5MT479

TIM MỘ LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN SINH HY SINH 1983, THUỘC K10D6E174F5MT479

TIM MỘ LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN SINH HY SINH 1983, THUỘC K10D6E174F5MT479

TIM MỘ LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN SINH HY SINH 1983, THUỘC K10D6E174F5MT479

TIM MỘ LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN SINH HY SINH 1983, THUỘC K10D6E174F5MT479
TIM MỘ LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN SINH HY SINH 1983, THUỘC K10D6E174F5MT479

TIM MỘ LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN SINH HY SINH 1983, THUỘC K10D6E174F5MT479

Chú tên Nguyễn Văn Sinh, quê Tiền Giang. Đơn vị K10 .D6 .E 174 F5, nhập ngũ năm 1982, hy sinh ngày 4-4-1983. Chú tham trận đánh 175. Làm NVQT thuộc đơn vị K10 D6 E174 F5 hy sinh một trái pháo chụp của Thái Lan bắn, Chú bị thương đưa về trạm xá của sư 5 mới hy sinh, khi cất bóc về nước thì bị thất lạc. đồng đội hoặc ai biết phầm mộ của liệt sĩ Sinh ở đâu xin liên hệ email: cuuchienbinhe174@gmail.com; hoặc linhkhiquocgia@gmail.com

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop