TÌM MỘ LIỆT SỸ LÊ TRUNG THƠ

TÌM MỘ LIỆT SỸ LÊ TRUNG THƠ

TÌM MỘ LIỆT SỸ LÊ TRUNG THƠ

TÌM MỘ LIỆT SỸ LÊ TRUNG THƠ

TÌM MỘ LIỆT SỸ LÊ TRUNG THƠ
TÌM MỘ LIỆT SỸ LÊ TRUNG THƠ

TÌM MỘ LIỆT SỸ LÊ TRUNG THƠ

Liệt sỹ Lê Trung Thơ đơn vị B2 C40 Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 174, hy sinh  ngày 9/11/1970 tại khu vực ngã ba Tợn- Cong Pong Cham. 
Đồng đội nào có thông tin phần mộ liệt sỹ Lê Trung Thơ báo cho con  Lê Văn Nhật số điện Thoại 01686253248. Hoặc thông tin về địa chỉ mail: cuuchienbinhe174@gmail.com

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop