TÌM MỘ LIỆT SỸ PHẠM VĂN KHOÁC

TÌM MỘ LIỆT SỸ PHẠM VĂN KHOÁC

TÌM MỘ LIỆT SỸ PHẠM VĂN KHOÁC

TÌM MỘ LIỆT SỸ PHẠM VĂN KHOÁC

TÌM MỘ LIỆT SỸ PHẠM VĂN KHOÁC
TÌM MỘ LIỆT SỸ PHẠM VĂN KHOÁC

TÌM MỘ LIỆT SỸ PHẠM VĂN KHOÁC

Tìm mộ liệt sỹ PHẠM VĂN KHOÁC quê quán xã Thụy Bình, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình - đơn vị C16 E174 F5. Hy sinh trong khoảng ngày  20/1/1970 đến 24/01/1970 tại Bù Na, Đường 14, Phước Long, An táng K19 Bù Na, Phước Long. 
Đồng đội nào có thông tin xin báo về PHAM THỊ KIM OANH nhà số 110, thôn Trung Hậu, xã Ninh Loan, Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, ĐT 0973858018. hoăc cuuchienbinhe174@gmail.com

một số thông tin như sau

 

 

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop