Tìm Mộ Liệt sỹ TRẦN KIM HỒNG

Tìm Mộ Liệt sỹ TRẦN KIM HỒNG

Tìm Mộ Liệt sỹ TRẦN KIM HỒNG

Tìm Mộ Liệt sỹ TRẦN KIM HỒNG

Tìm Mộ Liệt sỹ TRẦN KIM HỒNG
Tìm Mộ Liệt sỹ TRẦN KIM HỒNG

Tìm Mộ Liệt sỹ TRẦN KIM HỒNG

Liệt sỹ Trần Kim Hồng, Quê Quán xã Trường Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh. Là cán bộ trung đoàn 174. Hy Sinh ngày 26/9/1971, Hiện gia đình chưa rõ nơi hy sinh và chưa tìm được phần mộ của Liệt Sỹ Hồng.  Đồng đội nào có thông tin xin báo về địa chỉ mail : yenmaruco.kt1@gmail.com hoặc cuuchienbinhe174@gmail.com

MỘT SỐ HÌNH ẢNH, THÔNG TIN VỀ LIỆT SỸ TRẦN KIM HỒNG ( giấy bổ nhiệm gi là NGUYỄN KIM HỒNG )

 

 

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop