BAN LLCCB E174 THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT KỶ HỢI CHO CÁC CCB KHÓ KHĂN

BAN LLCCB E174 THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT KỶ HỢI CHO CÁC CCB KHÓ KHĂN

BAN LLCCB E174 THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT KỶ HỢI CHO CÁC CCB KHÓ KHĂN

BAN LLCCB E174 THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT KỶ HỢI CHO CÁC CCB KHÓ KHĂN

BAN LLCCB E174 THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT KỶ HỢI CHO CÁC CCB KHÓ KHĂN
BAN LLCCB E174 THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT KỶ HỢI CHO CÁC CCB KHÓ KHĂN

BAN LLCCB E174 THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT KỶ HỢI CHO CÁC CCB KHÓ KHĂN

BAN LLCCB E174 THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẾT KỶ HỢI CHO CÁC CCB KHÓ KHĂN
Những ngày cuối năm mậu tuất mặc dù còn nhiều việc của cá nhân và gia đình, nưng theo kế hoạch đã được ban LL E174 th6ng qua và chuẩn bị quà giao các tiểu ban LL từng đơn vị để nhận và đến thăm các CCB thuộc E174 có hoàn cảnh khó khăn.
Ngay từ chiều 25/01/2019 các cựu chiến binh là thành viên của từng tiểu ban liên lạc trực thuộc Ban LLCCB E174 đã nhận những phần quà được cá nhà hão tâm đóng góp để chuẩn bị bố trí đến thăm và tặng quà cho các CCB thược bộ phần mình như đoàn A1, D4, D5, D6 và khối E bộ. sau đây là một số hình ảnh :

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop