CUỘC THI VIẾT VỀ TRUNG ĐOÀN 174 ( Đoàn Cao - Bắc - Lạng )

CUỘC THI VIẾT VỀ TRUNG ĐOÀN 174 ( Đoàn Cao - Bắc - Lạng )

CUỘC THI VIẾT VỀ TRUNG ĐOÀN 174 ( Đoàn Cao - Bắc - Lạng )

CUỘC THI VIẾT VỀ TRUNG ĐOÀN 174 ( Đoàn Cao - Bắc - Lạng )

CUỘC THI VIẾT VỀ TRUNG ĐOÀN 174 ( Đoàn Cao - Bắc - Lạng )
CUỘC THI VIẾT VỀ TRUNG ĐOÀN 174 ( Đoàn Cao - Bắc - Lạng )

CUỘC THI VIẾT VỀ TRUNG ĐOÀN 174 ( Đoàn Cao - Bắc - Lạng )

CUỘC THI VIẾT VỀ TRUNG ĐOÀN 174 ( Đoàn Cao - Bắc - Lạng )

Phát động từ 19/8/2018, đến nay BTC đã nhận được một số bài ký và thơ của các tác giả viết về chặng đường 70 năm của Trung đoàn 174 ( đoàn Cao Bắc Lạng ).
Tuy nhiên so với tiêu chí và yêu cầu của BTC, các bài viết vẫn còn ít về số lượng, mỏng về chất lượng. Các thời kỳ chiến đấu gian khổ, ác liệt của Trung đoàn như thời chống Pháp, chống Mỹ vẫn còn thiếu vắng. 
Để cuộc thi đạt yêu cầu đề ra, BTC trân trọng đề nghị các CCB, cán bộ chiến sỹ thuộc Trung đoàn 174 ( cả nước ) và các nhà văn, nhà báo, nhà thơ, bạn viết, đặc biệt bà con cô bác đã từng gặp gỡ, giúp đỡ Trung đoàn 70 năm qua, nhanh chóng viết bài gửi về BTC. 
Bài viết gồm: kỷ niệm sâu sắc, ký ( không quá 2000 từ ); thơ ( không nhận trường ca ).
Bài viết gửi về : 
Nhà báo - nhà thơ TRẦN THẾ TUYỂN ( email: tranthetuyenntts@gmail.com ) 
Và : cuuchienbinhe174@gmail.com

Trân trọng !

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop