ĐỀ XUẤT 2 PHƯƠNG ÁN TĂNG TRỢ CẤP CHO NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ 1.7.2023

ĐỀ XUẤT 2 PHƯƠNG ÁN TĂNG TRỢ CẤP CHO NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ 1.7.2023

ĐỀ XUẤT 2 PHƯƠNG ÁN TĂNG TRỢ CẤP CHO NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ 1.7.2023

ĐỀ XUẤT 2 PHƯƠNG ÁN TĂNG TRỢ CẤP CHO NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ 1.7.2023

ĐỀ XUẤT 2 PHƯƠNG ÁN TĂNG TRỢ CẤP CHO NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ 1.7.2023
ĐỀ XUẤT 2 PHƯƠNG ÁN TĂNG TRỢ CẤP CHO NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ 1.7.2023

ĐỀ XUẤT 2 PHƯƠNG ÁN TĂNG TRỢ CẤP CHO NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ 1.7.2023

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1.7.2023.

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop