KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG CỰU CHIẾN BINH TRUNG ĐOÀN 174.

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG CỰU CHIẾN BINH TRUNG ĐOÀN 174.

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG CỰU CHIẾN BINH TRUNG ĐOÀN 174.

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG CỰU CHIẾN BINH TRUNG ĐOÀN 174.

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG CỰU CHIẾN BINH TRUNG ĐOÀN 174.
KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG CỰU CHIẾN BINH TRUNG ĐOÀN 174.

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG CỰU CHIẾN BINH TRUNG ĐOÀN 174.

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN LIÊN LẠC  TRUYỀN THỐNG CỰU CHIẾN BINH TRUNG ĐOÀN 174.
Ngày 31/7/2021. Theo đề nghị của Ban liên lạc truyền thống trung đoàn 174 ( đoàn Cao-Bắc Lạng) tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 437/QĐ-CCB về việc kiện toàn tổ chức của ban liên lạc CCB trung đoàn 174. Tại quyết định có18 đồng chí. trong đó có một trưởng ban và 02 phó ban cùng 15 ủy viên. Điểm mới là ban LLCCB 174 đã kịp thời bổ sung ủy viên là CCB khu vực Tiền Giang-Long An.

Dưới đây là nguyên văn quyết định.

PV

 

 

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop