MỌI VIỆC ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY KỶ NIỆM 70 NGÀY THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN 174

MỌI VIỆC ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY KỶ NIỆM 70 NGÀY THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN 174

MỌI VIỆC ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY KỶ NIỆM 70 NGÀY THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN 174

MỌI VIỆC ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY KỶ NIỆM 70 NGÀY THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN 174

MỌI VIỆC ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY KỶ NIỆM 70 NGÀY THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN 174
MỌI VIỆC ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY KỶ NIỆM 70 NGÀY THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN 174

MỌI VIỆC ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY KỶ NIỆM 70 NGÀY THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN 174

MỌI VIỆC ĐÃ SẴN SÀNG CHO NGÀY KỶ NIỆM 70 NGÀY THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN 174

Chiều 3 tháng 8 năm 2019, tại TP Hồ Chí Minh BLL TT CCB Trung đoàn 174 ( Đoàn Cao Bắc Lạng ) đã họp BCH mở rộng rà soát lại toàn bộ kế hoạch kỷ niệm 70 năm thành lập Trung đoàn ( 19/8//1949) và 15 năm kiện toàn BLL TT CCB Trung đoàn 174 tại TP HCM và MĐNB ( 2004-2019 )

Sau khi nghe Phó trưởng ban thường trực Trình Tự Kha báo cáo công việc đã triển khai và ý kiến đóng góp của các đại biểu, Đại tá Trần Thế Tuyển, Trưởng ban LL  đã kết luận tập trung vào một số điểm chính sau:

Thứ 1, tổ chức thật tốt đợt sinh hoạt này với tinh thần đoàn kết, ấm áp, an toàn, tiết kiệm.

Thứ 2, toàn thể BLL và BTC tập trung hoàn thành các công việc như rà soát danh sách khách mời và chuyển thư mời đến đại biểu và hội viên đúng thời gian.

Thứ 3, khẩn trương làm việc với các nơi sẽ tổ chức sự kiện như : Trạm khách T67 ( QK7) ; Công ty Du lịch Hoà Bình ( TP HCM )...đảm bảo buổi lễ đạt kết quả tốt.

Thứ 4, đồng chí Trưởng ban đã phân công các thành viên BLL từng nhóm công việc như tổ chức triển lãm ảnh, làm phim, văn nghệ, đưa đón khách, lễ kỷ niệm, tiệc chiêu đãi...

Sau cuộc họp này thư mời sẽ được phát hành. Tuy nhiên tận dụng lợi thế công nghệ thông tin, thư mời sẽ chuyển qua mạng xã hội. Các hội viên và đại biểu coi đây là lời mời trân trọng của BTC . 
Mong các thủ trưởng, tướng lĩnh, các đại biểu và hội viên sắp xếp thời gian về dự đông đủ ( theo giấy mời ) .

PV.

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop