MỨC TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG DỊP 27/7/2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 715/QĐ-CTN

MỨC TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG DỊP 27/7/2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 715/QĐ-CTN

MỨC TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG DỊP 27/7/2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 715/QĐ-CTN

MỨC TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG DỊP 27/7/2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 715/QĐ-CTN

MỨC TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG DỊP 27/7/2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 715/QĐ-CTN
MỨC TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG DỊP 27/7/2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 715/QĐ-CTN

MỨC TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG DỊP 27/7/2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 715/QĐ-CTN

Mức tặng quà cho người có công với cách mạng dịp 27/7/2023

Ngày 19/6/2023, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 715/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023).

Theo đó, Chủ tịch nước đã quyết định các mức tặng quà cho người có công với cách mạng ngày 27/7 năm nay như sau:

* Mức quà 600.000 đồng tặng:

- Người có công với cách mạng:

+ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trước ngày 28/7/2023 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

* Mức quà 300.000 đồng tặng:

- Người có công với cách mạng:

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Đại diện thân nhân liệt sĩ.

- Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 715/QĐ-CTN có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2023.

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop