NGÀY 20/10/2019 HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CCB KHỐI E BỘ 174 VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN LLCCB E BỘ 174

NGÀY 20/10/2019 HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CCB KHỐI E BỘ 174 VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN LLCCB E BỘ 174

NGÀY 20/10/2019 HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CCB KHỐI E BỘ 174 VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN LLCCB E BỘ 174

NGÀY 20/10/2019 HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CCB KHỐI E BỘ 174 VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN LLCCB E BỘ 174

NGÀY 20/10/2019 HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CCB KHỐI E BỘ 174 VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN LLCCB E BỘ 174
NGÀY 20/10/2019 HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CCB KHỐI E BỘ 174 VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN LLCCB E BỘ 174

NGÀY 20/10/2019 HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CCB KHỐI E BỘ 174 VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN LLCCB E BỘ 174

NGÀY 20/10/2019 HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CCB KHỐI E BỘ 174 VÀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN LLCCB E BỘ 174

Ngày 20/10/2019 cưu chiến binh khối trung đoàn bộ và các đại đội thực thuộc ( từ K16 đến K23 ) đã tổ chức họp mặt truyền thống tại nhà khách T67 - Quân Khu 7. Tới dự có Đ/C Trình Tự Kha Phó ban thường trực Ban LLCCB trung đoàn 174 và các Đ/C Lê Thành Đại, Đỗ Bá Ngọc, Nguyễn Đồng Bằng củng nhiều thành viên Ban liên lac trung đoàn 174  , các đại diện BLLCCB các khối D4, D5, D6, Đồng Nai với gần 200 CCB về dự họp mặt truyền thống, 

Nhân dịp họp mặt theo đề nghị của Ban LLCCB khối E bộ đống chí Trình Tự Kha đã công bố quyết định kiện toàn tổ chức của Ban LLCCB khối E bộ và các đại đội trực thuộc. 

Tại buổi họp mặt các đại biểu CCB đã nhất trí chọn ngày ngày 10/4 hàng năm là ngày họp mặt truyền thống của khối. Đây là thời điểm trung đoàn lật cánh từ Tây Ninh về Lộc Ninh đánh thắng sơ đoàn 260 của PolPot. 

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi họp mặt

PV.

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop