THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC CCB TRUNG ĐOÀN 174 KHỐI LONG AN-TIỀN GIANG

THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC CCB TRUNG ĐOÀN 174 KHỐI LONG AN-TIỀN GIANG

THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC CCB TRUNG ĐOÀN 174 KHỐI LONG AN-TIỀN GIANG

THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC CCB TRUNG ĐOÀN 174 KHỐI LONG AN-TIỀN GIANG

THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC CCB TRUNG ĐOÀN 174 KHỐI LONG AN-TIỀN GIANG
THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC CCB TRUNG ĐOÀN 174 KHỐI LONG AN-TIỀN GIANG

THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC CCB TRUNG ĐOÀN 174 KHỐI LONG AN-TIỀN GIANG

THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC CCB TRUNG ĐOÀN 174 KHỐI LONG AN-TIỀN GIANG
Ngày 01/6/2021. Ban liên lạc truyền thống cựuiến binh đoàn Cao Bắc Lạng ( Trung đoàn 174 ) ban hành quyết định thành lập ban liên lạc CCB trung đoàn 174 khối Long An-Tiền Giang
Theo quyết định  ban đầu gồm 52 đồng chí là các cựu chiến binh thuộc trung đoàn 174 sinh hoạt trong  khối Long An-Tiền Giang  hiện đang sinh sống, làm việc tại khu vực hai tỉnh: Tiền Giang và Long An. Trong đó có 06 đ/c CCB là ban chấp hành  gồm: Đ/C Dương Minh Quận- Trưởng ban, 03 phó ban là các đ/c Phùng Văn Tranh, Phạm Khanh, Lê Hoàng Minh, và 02 đ/c Bùi Tấn Thành, Phạm Hoàng Sang là ủy viên.
Ban LL CCB khối Long An-Tiền Giang hoạt động theo các quy định của pháp luật hiện hành về CCB và điều liệu chung của ban LL CCB trung đoàn 174.
PV.

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop