TIỂU ĐOÀN 5 TRUNG ĐOÀN 174 TỔ CHỨC GIỖ TRẬN 43 NĂM ( 02/10/1979- 02/10/2022)

TIỂU ĐOÀN 5 TRUNG ĐOÀN 174 TỔ CHỨC GIỖ TRẬN 43 NĂM ( 02/10/1979- 02/10/2022)

TIỂU ĐOÀN 5 TRUNG ĐOÀN 174 TỔ CHỨC GIỖ TRẬN 43 NĂM ( 02/10/1979- 02/10/2022)

TIỂU ĐOÀN 5 TRUNG ĐOÀN 174 TỔ CHỨC GIỖ TRẬN 43 NĂM ( 02/10/1979- 02/10/2022)

TIỂU ĐOÀN 5 TRUNG ĐOÀN 174 TỔ CHỨC GIỖ TRẬN 43 NĂM ( 02/10/1979- 02/10/2022)
TIỂU ĐOÀN 5 TRUNG ĐOÀN 174 TỔ CHỨC GIỖ TRẬN 43 NĂM ( 02/10/1979- 02/10/2022)

TIỂU ĐOÀN 5 TRUNG ĐOÀN 174 TỔ CHỨC GIỖ TRẬN 43 NĂM ( 02/10/1979- 02/10/2022)

TIỂU ĐOÀN 5 TRUNG ĐOÀN 174 TỔ CHỨC GIỖ TRẬN 43 NĂM ( 02/10/1979- 02/10/2022)

Ngày 02/10/2022 Cựu chiến binh tiểu đoàn 5 trung đoàn 174 sư đoàn 5, QK7 đã tỗ chức lễ giỗ trận lần thứ 43 của tiểu đoàn tại nhà văn hóa quận Phú Nhuận-Tp.HCM. Tới dự rất đông đảo các cựu chiến binh của tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 6 và khối thuộc trung đoàn bộ trung đoàn 174. Tới dự có Cựu chiến Binh Trình Tự Kha Trưởng ban liên lạc truyền thống trung đoàn 174 tại khu vực Tp.HCM , Phó ban thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố  Hồ Chí Minh. Lễ giỗ trận được tổ chức trang nghiêm  cho đồng đội hi sinh cách nay 43 năm ( ngày 02 tháng 10 năm 1979) trên chiến trường K... 

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop