VẬN ĐỘNG TẶNG HIỆN VẬT-KỶ VẬT CHO NHÀ TRUYỀN THỐNG SƯ ĐOÀN 5

VẬN ĐỘNG TẶNG HIỆN VẬT-KỶ VẬT CHO NHÀ TRUYỀN THỐNG SƯ ĐOÀN 5

VẬN ĐỘNG TẶNG HIỆN VẬT-KỶ VẬT CHO NHÀ TRUYỀN THỐNG SƯ ĐOÀN 5

VẬN ĐỘNG TẶNG HIỆN VẬT-KỶ VẬT CHO NHÀ TRUYỀN THỐNG SƯ ĐOÀN 5

VẬN ĐỘNG TẶNG HIỆN VẬT-KỶ VẬT CHO NHÀ TRUYỀN THỐNG SƯ ĐOÀN 5
VẬN ĐỘNG TẶNG HIỆN VẬT-KỶ VẬT CHO NHÀ TRUYỀN THỐNG SƯ ĐOÀN 5

VẬN ĐỘNG TẶNG HIỆN VẬT-KỶ VẬT CHO NHÀ TRUYỀN THỐNG SƯ ĐOÀN 5

VẬN ĐỘNG TẶNG HIỆN VẬT-KỶ VẬT  CHO NHÀ TRUYỀN THỐNG SƯ ĐOÀN 5
Sư đoàn 5 bộ binh - Quân khu 7 đang tiến hành xây dựng khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và sửa chữa nhà truền thống của sư đoàn. Để nhà truyển thống của sư đoàn thể hiện truyền thống  với 17 chữ vàng"  Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù". Sư đoàn 5 vận động tất cả cán bộ chiến sĩ, CCB , các chiến sĩ đồng cào trong cả nước, kiều bào và thân nhân có hiện vật, kỷ vật liên quan đến quá trình chiến đấu của các đơn vị trong sư đoàn tặng cho nhà truyền thống nhằm tăng cường giáo dục truyền thống anh bộ đội cụ Hồ.

Mọi thông tin liên hệ: Thượng tá Phạm Đức Công, Phó chủ nhiệm chính trị sư đoàn 5, số điện thoại : 0973418378

dưới đây là văn bản chính thức của sư đoàn 5:

PV

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop